Ukraine Vinnytsya Радио Обозреватель – Музыка Казантипа
Радио Обозреватель – Музыка Казантипа
OFFLINE LIVE

Радио Обозреватель – Музыка Казантипа

Новая форма жизни

KaZantip Music (Музыка Казантипа) is a channel on the internet radio station Radio Obozrevatel from Vinnytsia, Ukraine, providing Electronic Dance Music.

Contacts

Address Ul. Dmitriyevskaya, 44a, 01054 Vinnytsia, Ukraine